Chăm sóc khách hàng: 02466.562.562

Vật Tư Y Tế Thăng Long


Địa chỉ : Đông Xuân-Sóc Sơn- Hà Nội

Điện thoại : 02466.562.562

Email : vattuytethanglong@gmail.com

website : http://tamchixquang.com


medical-thang long

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDICAL THĂNG LONG
Thạch Bàn – Long Biên  -Hà Nội
Tel:02466.562.562    :   0968.683.562
Website.htpp://tamchixquang.com
Email:  vattuytethangong@gmail.com
Tư vấn thi công chống phóng xạ trong y tế – công nghiệp