Chăm sóc khách hàng: 02466.562.562

METAL THĂNG LONG-CAMPANY


Địa chỉ : số 30 Ngọc trì- Thạch Bàn - Long Biên - Hà Nội

Điện thoại : 02466.562.562

Email : Vattuytethanglong@gmail.com

website : http://tamchixquang.com


chi-tam-x-quang

chì tấm xquang

công ty cổ phần METAL thăng long
Đông Xuân-Sóc Sơn -Hà Nội
Tel:0466.562.562 fax:0466.727.737
website.htpp://tamchixquang.com
email:metalthanglong62@gmail.com

nguyendungyte@gmail.com
Mobile:0978.71.86.86 (mr DŨNG)